2017. április 10., hétfő

Éles viták a lakossági fórumon

Heves vitákkal tarkított, személyeskedésektől és vádaskodásoktól sem mentes, közel három órás lakossági fórumot tartottak a minap Rétságon. Eredetileg a település 2016-os eredményekről szóló beszámoló és az idei tervek kerültek volna terítékre, de a legzajosabb méltatlankodások a civil szervezetek és a sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztása kapcsán törtek elő.

A művelődési központ színháztermében rendezett fórum első szakaszában telt házas érdeklődés előtt Rétság polgármestere, Hegedűs Ferenc tartotta meg közel fél órára nyúló beszámolóját. A 2016-os feladatok teljesítéséről szóló tájékoztatásában kiemelte, az önkormányzat minden egyes intézményének működését a lehetőségekhez képest a legteljesebb mértékben biztosította, részletezte, hogy ezek milyen forrásból történtek, és milyen fejlesztéseket hajtottak végre – külön érintette a járóbeteg szakellátó központ korszerűsítését. A polgármester fontos célként említette, hogy törekedni kell a város lakosságszámának növelésére, új telkek, lakóövezetek kialakításával, fiatal családok idecsábításával. Hozzátette, a rendezett településkép kialakításában kiemelkedő szerep hárult a közmunkásokra, amit az állomány kiválóan megoldott. Szót ejtett az egykori laktanya területén található, üresen álló épületek hasznosításáról, barnamezős beruházások beindításáról, a zöld felületek szélesítéséről, egy városi piac létrehozásáról, egyéb belterületi közlekedési kérdésekről és a Mindszenty-Pallavicini szoboregyüttes felállításáról.

Hegedűs Ferenc szerint a 2017-es településfejlesztési pályázatoknál a legnagyobb esély egy új bölcsőde építésére kínálkozik, illetve megemlítette a várost elkerülő út létrehozását, amelyre a kezdeményezések megtörténtek, a 2-es főút diósjenői elágazójától a bánki körforgalomig tartó szakasza között, valamint arról a tárgyalásról, amit egy rehabilitációs központ kialakítása ügyében folytatnak, ez a volt honvédségi legénységi szállás helyén valósulna meg, milliárdos nagyságrendben. Néhány elszalasztott lehetőségre is kitért, például egy napelem-parkra, aminek megépítése végül a képviselő-testület vétója miatt meghiúsult. A továbbiakban felsorolta a civil szervezetek és sportegyesületek támogatására szánt összegeket, hangsúlyozva, hogy a komolyabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően, a hasonló nagyságú településekhez mérve erőn felül segíti az önkormányzat ezeket a csoportokat.

A lakossági hozzászólások során a Rétsági Racing Team (RRT) képviseletében Balla Bianka annak a sérelmének adott hangot, hogy az egyesületek támogatásánál nagyon kevés összeget, mindössze százezer forintot ítéltek meg nekik erre az évre, holott a tagjaik most készülnek Európa-bajnokságra, nyáron az ezres tömegeket vonzó extrém napokat rendezik meg, ősszel pedig a ládaderbit, ami szintén csábítja a közönséget. Ráadásul egy internetes fórumon porig alázták őket, azzal vádolva meg az extrém nap szervezőit, hogy nyilvánosan árulják a drogot. Ez azonban a fiatal hölgy szerint szemen szedett hazugság, kitaláció. Ők kiteszik a szívüket és lelküket, hogy minél sikeresebb lehessen a rendezvény, ezzel szemben a város önkormányzata nem becsüli meg az erőfeszítéseiket, a lelkesedésüket. A labdarúgókat ennek az összegnek a sokszorosával, hárommillió forinttal segíti a városvezetés. Fekécs Gábor, szintén az RRT részéről hozzászólásában kifejtette, nem irigyli a milliókat a labdarúgóktól, de a motorosok is megérdemlik, hogy pénzügyi értelemben kiemeltebb figyelmet kapjanak, mert erre az eredményeikkel, a programjaikkal rászolgáltak. Ötezer ember érdeklődik évről-évre az extrém nap iránt, ami ingyenesen látogatható. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ha képviselő-testület tagjai között nagyobb lenne az összhang és egyetértés, talán méltányosabb elbírálásban részesülhetnének. Jobbágyi Péter, az extrém nap egyik főszervezője ehhez hozzáillesztette, bátran mertek idén komolyabb támogatást igényelni, amely 3,9 millió forint volt, mert remélték, hogy az önkormányzat észreveszi és értékeli a mindenki számára előnyös szándékaikat, ám sajnos továbbra sem jönnek rá arra a képletre, ugyan miért kullognak a pénzelosztás alkalmával a sor végén, és mit kell még tenniük azért, hogy ennél nagyobb figyelem vetülhessen a tevékenységükre.
Salgai György, a Rétsági VSE elnöke felháborítónak tartja az interneten őket ért vádakat és rágalmakat, ne ott üzengessenek egymásnak focisták és motorosok, hanem szemtől-szemben vitassák meg a problémákat, amit közösen lehetne orvosolni. Régebben nekik is akadtak sérelmeik, de nem másra mutogattak, hanem a megoldásokat keresték. A labdarúgók java részben rétságiak, a városért tesznek, és törekednek mindenkivel a jó kapcsolat kialakítására.
Mezőfi Zoltán alpolgármester a válaszában megfogalmazta, az összes sportegyesületre valamivel több, mint négymillió forintot költhetnek, ami háromezres települést tekintve jelentős szám, és bátran biztosítható az éves szinten 400 milliós megtakarításból. Ezt a támogatási mértéket, akár a civilekre, akár a sportolókra vonatkozik, még nagyobb városok, Balassagyarmat és Vác is bátran megirigyelhetik. Az önkormányzat minden esztendőben megpályáztatja a támogatást, mindig nehéz a döntés, ki mennyit kapjon, de ha hozzáveszik, hogy a laktanyai gyakorlópályát mind az edzésre, mint a nagyrendezvényre ingyenesen biztosítja a motoros klubnak a város, akkor ez a segítség jóval nagyobb annál a százezer forintnál. Az alpolgármester szerint nem szabad befordulni egy olyan zsákutcába, amely személyeskedésbe, indokolatlan vádaskodásba torkollik, nem üldözi az önkormányzat a rétsági fiatalokat, de azt a szempontot sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy képtelenség mindenkit a legteljesebb módon támogatni. Kevesebb indulat kell, nehogy végképp lerontsák egy szépreményű, feltörekvő társaság általános megítélését. A testület megosztottságára térve pedig azt felelte, éves szinten a határozatok közel 95 százalékát egyetértésben, egyhangúan fogadják el a városatyák, a maradék öt százalék tehát elenyésző, azaz a képviselők egyértelműen csakis Rétság érdekeit tekintik szem előtt.

Varga Dávid képviselő kapott ezután szót, aki azt mondta, ő maga sem ért egyet a civil – és sportfinanszírozás elosztási rendszerével, azt aránytalannak és igazságtalannak tartja, mert a fiatalok többet érdemelnének a várostól, hogy messzi földre elviszik jó hírét a településnek, és messze földről vonzzák az érdeklődőket az extrém napra. Hozzátette, a testületi döntések esetében éppen az az öt százalék a lényegi kérdés, minden esetben Rétság fontos ügyérő van szó, és érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezekben a témákban is miként születhet kompromisszum.
Jávorka János és dr. Szájbely Ernő képviselők egyaránt azt vetették fel, hogy sem a bizottsági üléseken, sem a testületi ülésen nem hangzott el módosító javaslat. A képviselőtársak sem soroltak ötleteket, eltérő elosztási módozatokat, és az egyesületek sem fogalmaztak meg kritikát, véleményt. A határozat tudatában, a nyilvános lakossági fórumon, a televíziónézők szeme láttára már könnyű kardoskodni, hangzatos kijelentéseket tenni, holott az lenne a legjobb, ha előzetesen mindenki előadná a maga verzióját, kifejtené elégedetlenségét, és akkor elfogadhatóbb döntés születne.
A heves vita közben néhány egyéb téma teljesen elsikkadt. Így például egy érdekesnek tűnő felvetés, amely azt a kérdést taglalta, hogy miért nem lehet Rétságon bevásárlóközpontot építeni. A lakosság igényelné, hiszen a meglévő két kisebb élelmiszerbolt árukészlete igen gyér és hiányos, sokszor a közeli, nagyobb városokba kell utazni, hogy minőségi termékhez jussanak. Ezzel kapcsolatban Kotroczó Balázs városatya a kormány által elrendelt „plázastopra” hivatkozott, mondván minisztériumi engedélyeztetés kell egy szupermarket létesítéséhez, míg Mezőfi Zoltán arra utalt, korábban történt hasonló felmérés, hogy egy nagy áruház épülhessen, de az építtetők nem találták kielégítőnek a járási, kistérségi lakosságszámot, nem látták elég tekintélyesnek a környékbeli vásárlóerőt, amiért érdemes lenne bevásárlóközpontot nyitni Rétságon.

A közel három órás közmeghallgatás végére szerencsésen lecsillapodtak a felhalmozódott indulatok, és békés beszélgetések közben távoztak a megjelentek.
Hegedűs H.
Fotó: Girasek Károly

Tavaszi takarítás a várban

Több helyi civil szervezet – Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány, Nógrádiak–Nógrádért Egyesület –, valamint a község önkormányzatának kezdeményezésére immár ötödik alkalommal szervezték meg a „vármentő nap” elnevezésű tavaszi tisztító-takarító akciót a falu fölé magasodó középkori erődítmény romjainál.

Így, a kellemesebb idő beköszöntével egyre több látogató érkezik a megyénknek nevet adó vár megtekintésére. Ki egy hétvégi motoros kirándulás részeként illeszti be programjába ezt a túrát, mások családostól vágnak neki a kaptatónak, hogy néhány perces gyaloglás után a dombtetőn gyönyörködhessen a pazar panorámában. Verőfényben, amikor teljesen tiszta az égbolt, messzire ellátni innen, a Börzsöny „nyolc-kilencszázas” csúcsaira, a távolban megcsillan a napfény a diósjenői katolikus templom tornyán, sőt, délkeletre tekintve a Naszály kiemelkedése is könnyedén megkereshető. Nem véletlen, hogy itt szervezik meg a Nógrádi Várjátékokat, amelyre évről-évre egyre nagyobb tömeg érkezik – ami idén május 27-én lesz.

A rangos esemény előtt azonban illik kitakarítani a terepet. Mintegy harmincan vonultak ki különböző eszközökkel, gépekkel felszerelkezve, hogy elvégezzék a munkákat, akikhez néhány társával együtt csatlakozott a Jobbik nyugat-nógrádi országgyűlési képviselő-jelöltje, Dobrocsi Lénárd is. A szorgos kezeknek köszönhetően kiirtották a vár oldalában dúsan terjengő bozótot, amit aztán nagy kupacokba hordtak, lekaszálták a füvet, szemetet szedtek, és még aznap elszállították az összegyűjtött nyesedéket és hulladékot. A gyönyörű, napsütéses vasárnapon a várba felsétálókat már gondozott környezet fogadta.

Dobrocsi Lénárd a helyszínen néhány szóban megemlítette, roppant módon sajnálatos, hogy a magyar kormányzat nemzeti várfelújítási programjában a legújabb fejlemények ismeretében már egyetlen nógrádi rom, még Drégely sem található, holott, így előállt az a helyzet, hogy itt is hosszú időt kell még addig várni, míg a múlt emlékeit méltóképpen bemutathatják az utókornak. Nagyon fontos, és halasztást nem tűrő feladat, hogy megszülessen végre egy egész megyét lefedő, központi turisztikai koncepció. Ezzel is megkönnyítve a települések, és a helyi önkormányzatok dolgát, ahol sokszor az emberi és a pénzügyi erőforrások hiánya miatt nem jut lehetőség a helyi fejlesztési tervek kidolgozására a kulturális örökségünk fokozottabb védelmében. Ebben kiemelt szerep illeti az olyan látványosságokat, mint a nógrádi vár, ahonnan fenséges kilátás nyílik a környékre. Reméli, mindezek ellenére ebben az esztendőben is több ezren keresik majd fel a középkori vármegye egyik legjelentősebb erősségét – fejtette ki végül a politikus.
Hegedűs H.
Fotó: facebook


2017. április 9., vasárnap

Kinyílt a gyarmati gólzsák

Balassagyarmati Kábel SE – Nyíregyháza SN KFT 38-32 (22-17)
Balassagyarmat, 200 néző. Vezette: Kékes Cs., Kékes P.
Kábel SE: Balogh – NAGY D. 9, HORVÁTH 5, SZÉKELY 7/1, Dóczi 2, Albert-Tóth 4, GYÖRGY 6. Csere: VARGA B. (kapus), KAJDY, Tokai, Kovács B. 3, Pordán 1, Bécsi 1/1. Vezetőedző: Győrffy Sándor.
Nyíregyháza: Gadnai – Nagy Cs. 3/1, PÁNCZÉL 8, Braun, SÁNDOR 6, KAPLONYI 4, Vasas. Csere: Oláh (kapus), Varga L. 3, Erdős 3, Urbán 2, Illés 3. Vezetőedző: Varga Zsolt.
Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 2/1.
Az eredmény alakulása: 8. perc: 4-5, 13. perc: 9-6, 17. perc: 12-11, 21. perc: 15-14, 25. perc: 20-14, 36. perc: 25-20, 42. perc: 29-20, 49. perc: 31-25, 58. perc: 37-29.

Miközben a néhány száz méterre lévő sportcentrumban még javában rúgták a bőrt a BSE és az SBTC labdarúgói, már hangos dobolás zaja hallatszott ki az Ipolypart utcai sportcsarnokból: a kiesés elől elszántan menekülő balassagyarmati kézilabdázók a dobogó harmadik fokára pályázó nyíregyháziakat látták vendégül. A Kékes-ikrek nemzetközi szintű játékvezetői segédletével rendkívül lendületes iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét oldalon potyogtak a gólok, a védelmek nem tudták megakadályozni az akciókat. Elsősorban átlövésből és betörésekből próbálkoztak a csapatok, a nyírségiek oldalán Sándor és Kaplonyi, a gyarmatiaknál Székely és Horváth. Kezdetben az észak-alföldi együttes került némi fölénybe, de nem sokáig, mert néhány labdaszerzésből és szerencsés megoldásból (György például a kapusról és a kapufáról kétszer is kipattanó labdát vágott a hálóba) fordított a Kábel, sőt, György egy újabb, szép lövésével már 9-6-ra vezettek. A szokatlanul gyorsan pörgő események közepette a Nyíregyháza némileg felzárkózott, de egyenlítenie nem sikerült. Győrffy Sándor 15-14-es állásnál időt kért, ettől pedig úgy felfrissültek tanítványai, hogy zsinórban öt gólt lőttek, magabiztosabbá téve előnyüket, ráadásul, ha Székely értékesíti a megítélt hétméterest, még nagyobb lehetett volna a különbség a szünetre.

A második félidő elején vajmi keveset változott a játék képe. A jobbszélső Nagy Dániel még emberhátrányból is betalált, az északkelet-magyarországi együttesnél pedig csak Pánczél és néha a „vajkezű” Varga László tartotta a frontot, közelebb azonban nem tudtak férkőzni Székelyékhez. Ismét jött egy 4-0-s sorozat, ami után olybá tűnt, hogy akár kétszámjegyűre is duzzadhat a kábelesek előnye, de Varga, majd a csereként beküldött szélsők, Urbán és Illés gondoskodtak arról, hogy ez ne így legyen. Miközben Varga Balázs több átlövést is remek érzékkel hárított, támadásban a mind inkább fáradó társai nem igazán jeleskedtek, és a frissítésként beküldött Tokai és Pordán sem tett hozzá annyit a játékhoz, hogy megmaradhasson a tetemes előny, a Nyíregyháza némileg felzárkózott. Egy újabb balassagyarmati lendületvételt követően megint nőtt a különbség, Kovács, Pordán, valamint a nagyon leleményesen és hatalmas kedvvel kézilabdázó Nagy révén elhúzott a Kábel, így az utolsó percekben kivételesen nem kellett körömrágásig izgulnia a lelkes szurkolótábornak, hanem ütemes rigmusokkal köszöntötték a bajnokságban immár nyolcadik győzelmüket arató kedvenceket.
Összességében az első félidő második felétől kezdve egyre magabiztosan és kiváltképp eredményesen játszó balassagyarmati legénység ilyen arányban is teljesen megérdemelten múlta felül a keleti csoport egyik legmasszívabb csapatát.
Győrffy Sándor: Az elejétől kezdve nagy iramot diktáltunk, hogy minél előbb elfárasszuk nyíregyháziakat, abban a tudatban, hogy az alapcsapaton kívül nincs elég minőségi bevethető emberük. Ez sikerült is, és közben mi sem készültünk el az erőnkkel. Nagyon örülök, hogy végre így kinyílt a gólzsák, és bár mi is sokat kaptunk, a második félidőben percekig sem forgott veszélyben a győzelem.
Varga Zsolt: Sajnos sok mindent elrontottunk ezen a mérkőzésen, teljesen megérdemelten nyert a Balassagyarmat.
Junior: 27-38.

Hegedűs Henrik
Fotó: Hűvösi Csaba

2017. április 4., kedd

Már nem áll kieső helyen a Kábel SE

Tiszavasvári SE-Quick 2000 – Balassagyarmati Kábel SE 24-28 (11-15)
Tiszavasvári, 300 néző, vezette: Hargitai I., Markó.
Kábel SE: BALOGH – Nagy 2, HORVÁTH 3, Gazdag 2, Dóczi 3, ALBERT-TÓTH 5, GYÖRGY 6. Csere: Varga (kapus), Kajdy 1, Bécsi 1/1, TOKAI 5, Székely, Gyuricska. Vezetőedző: Győrffy Sándor.
A Tiszavasvári legjobb dobói: Csontos 8/3, Kiss 5.
Hétméteresek: 9/6, illetve 3/1. Kiállítások: 10 perc (+ 1 kizárás: Kovács), ill. 16 perc (+1 kizárás: Albert-Tóth, a harmadik 2 perces büntetés után).
Az eredmény alakulása: 8. perc: 4-2, 12. perc: 5-5, 24. perc: 10-12, 36. perc: 14-16, 41. perc: 14-20, 54. perc: 18-27.

Nem kezdte jól a „kiesési rangadót” a gyarmati csapat, a házigazdák eleinte pontosabban fejezték be az akcióikat. A félidő közepére azonban rendbe szedte magát a kábeles alakulat, és sikerült az egyenlítés. Ebben az időszakban kiegyenlített volt a játék, mindkét oldalon sok hibával tarkítva. A holtponton az Ipoly-partiak lendültek át hamarabb, a játékrész hajrájába érve átvették az irányítást, és Tokai, Dóczi, valamint Albert-Tóth találataival magabiztos előnnyel vonulhattak pihenőre.
Fordulást követően zárkózni igyekezett a Tisza-parti társaság, nem sok eredménnyel. A nógrádi gárda egy 4-0-s szakasszal még inkább elhúzott riválisától, sőt, Kajdy góljával már kilencre nőtt a különbség, miközben remekül működött a védekezés, a kapusok pedig több hétméterest hárítottak. A találkozó végén némiképp szépített a bizonyítványán a Tiszavasvári, de már nem tudták megszorongatni a balassagyarmati legénységet.

Összességében az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendülő Kábel SE a mezőkövesdi kettős játékengedélyesek távollétében is a mérkőzés csaknem egészében jóval eredményesebb játékot nyújtott, amivel most már nagy szökkenésekkel menekül a kiesőzónából.
Győrffy Sándor: Amikor átvettük a vezetést, sikerült megnyugodniuk a játékosainknak és a második félidő java részében már azt a kézilabdát nyújtották, amit tudnak, és amit látni szeretnék tőlük.

Junior: 43-33.
H.H.

2017. március 26., vasárnap

Férfias bravúr az Ipoly partján

Balassagyarmati Kábel SE – Békés-Drén KC 27-25 (12-14)
Balassagyarmat, 200 néző, vezette: Ágnecz, Sipos.
Kábel SE: VARGA – NAGY 5, Horváth 1, Kajdy, DÓCZI 1, Gazdag, György 3. Csere: Balogh (kapus), Albert-Tóth 5, BÉCSI 6/6, KOVÁCS B. 6, Tokai. Vezetőedző: Győrffy Sándor.
Békés: PAJKÓ – KOVÁCS P. 4, Oláh 5/1, VARSANDÁN 2, Gazsó 1, Cifra 3/3, Herczegh 1. Csere: Vikor (kapus), Kopcsák, Kánya 1, SEBESTYÉN 3, Szilágyi 2, Mezei 3, Felföldi. Vezetőedző: Papp Bálint.
Hétméteresek: 2/2 illetve 7/4. Kiállítások: 4, illetve 6 perc.
Az eredmény alakulása:  4 perc: 1-2, 18. perc: 7-6, 22. perc: 10-9, 27. perc 10-13, 39. perc: 19-16, 46. perc: 22-19, 54. perc: 24-24.

Különös felállásban kezdte a bajnokság negyedik helyezettje elleni küzdelmet az első tavaszi hazai győzelmére már hetek óta váró Kábel SE. Az előző mérkőzéseken viszonylag kevés lehetőséget kapó Gazdag és Horváth csatasorba küldése talán az ellenfél megtévesztéséül szolgált. Ez azonban nem zavarta meg túlságosan a hórihorgas emberek alkotta békési védőfalat, egymás után többször emelték fel a játékvezetők a támadások tétlensége miatt „passzívra” a kezüket. Ugyanakkor hozzá kell tenni, a balassagyarmatiak is nagy hatékonysággal hárították a próbálkozásokat, és Varga kapus remekül védett. A játékrész közepén Bécsi értékesített hétméteresével vette át először a vezetést a hazai gárda, amit a félidő hajrájáig tartani is tudott. Nagy emberelőnyből szerzett találatát követően azonban mintha „satufékre” léptek volna a házigazdák, a viharsarki alakulat rendezte sorait, és a korábban a hazaiak keretében is megfordult Varsandán irányításával fordítottak, így ők térhettek előnnyel a pihenőre.

Fordulást követően nagyon gyors ütemben változott a játék képe. Hatalmas javulás állt be a percekkel korábban még imitt-amott erősen „foghíjas” kábeles védekezésben. Elsősorban a középső területek hiúsították meg Dócziék a békési kísérleteket, és támadásban is több szerencse kísérte az akciókat. Horváth betörése nyomán újra a gyarmatiaknál volt az előny, kisvártatva Albert-Tóth már háromra növelte a különbséget, miközben Varga játszi könnyedséggel ütötte ki a kétméteres délvidéki átlövők bombáit. A kettős játékengedélyes, mezőkövesdi Kovács Bence is egyre jobban elkapta a fonalat, betörései után rendre hétméterest ítéltek a játékvezetők, és Bécsi értékesítette a büntetőket.
Ám ahogy az lenni szokott ilyenkor, bekövetkezett egy holtpont a Győrffy-tanítványok teljesítményében. A csereként beálló Tokai egymás után kétszer hibázott, majd nem sokkal később kétgólos Kábel-vezetésnél Dóczi kapott pompás labdát a beállós posztján, de a kapus lábbal védett. A másik oldalon viszont Mezei révén közelebb férkőzött a Békés, Cifra hétméterese pedig egyenlítést eredményezett.
A Kábel SE kézilabdázói azonban nem estek kétségbe, hogy ilyen hamar elillant a nehezen megkaparintott előnyük. Kovács remek lábmunkával csapta be az ellenfél védőit, Varsandán már csak az utolsó pillanatban tudta megállítani, és az újabb büntetőnél nem sikerült megbabonázni a biztos kezű Bécsit. Emberhátrányban még a kapusát is lehozta a Békés, Mezei egy újabb szép megmozdulással ismét egalizált, amire rögtön válaszolt Kovács Bence. Három és fél perccel a befejezés előtt Kajdy szabálytalankodott, kétperces kispadozást érő módon a hatméteres vonalon, jött ismét Cifra, aki a büntetőből úgy fejbe lőtte Vargát, hogy az egész meccsen kiváló produkcióval előrukkoló hálóőrt hosszú időn át ápolta az orvos-masszőr stáb. A következő hazai támadásnál Kovács villant középen, leteperték a földre, és Bécsi immár a hatodik belőtt hétméteresének örülhetett.
Ekkor másfél perc volt hátra, és az alföldi gárda cseppet sem adta fel még a reményt, passzív játéknál kétségbeesetten egy kínai figurával próbálkoztak, de Kovács a legjobb pillanatban halászta le az átadást. Egy gyors balassagyarmati időkérést követően nyitottabb védekezésre váltott a rivális, labdát is csentek, de Cifra rosszul célzott, Balogh kapust találta el. Hamarosan megszólalt a duda, és örömittas kábeles játékosok ugrottak egymás nyakába, majd hálásan köszönték meg a lelkes szurkolótábor kitartó buzdítását.
Összességében a szünet után újult erőre kapó gyarmatiak hatalmas bravúrt hajtottak végre azzal, hogy az élmezőnyhöz közvetlenül kapaszkodó békési társaságot pont nélkül küldték haza az Ipoly-parti sportcsarnokból.

Győrffy Sándor: A második félidőben jelentősen feljavult a játékunk, elsősorban a védekezésünk. Nagyon vártunk már erre a hazai sikerre, és most a hajrában a megfelelő összpontosítás sem hiányzott. Gratulálok a fiúknak a küzdőszellemért, az akaratért, a hozzáállásért.
H.H.

2017. március 21., kedd

Mecss végén fogott a „török” átok

Törökszentmiklósi KE – Balassagyarmati Kábel SE 31-30 (12-13)
Törökszentmiklós, 300 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.
Kábel SE: Balogh – NAGY 6, Pordán, Székely 4/4, Dóczi 3, Albert-Tóth 5, György 2. Csere: Kajdy, Tihanyi, KOVÁCS B. 6, Tokai 4, Bécsi. Vezetőedző: Győrffy Sándor.
A TKE legjobb dobói: Hajdú 8, Zsigmond 7/2, Csuka 6, Deák 4.
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítások: 6, ill. 4 perc.
Az eredmény alakulása: 3. perc: 3-1, 17. perc: 8-2, 25. perc: 9-10, 32. perc: 12-15, 37. perc: 16-16, 42. perc: 18-22, 47. perc: 21-25, 56. perc: 28-27.

Lidércnyomás-szerűen kezdődött a mérkőzés a balassagyarmatiak számára, akik gyors egymásutánban immár másodszor látogattak Törökszentmiklósra. A hazai gárda az elején nagy erőket mozgósított támadásban, rendkívül hatékonyan lőtték át a falat a magas emberek, miközben a kapusuk sorra hárította az Ipoly-partiak kísérleteit. Jellemző módon az első negyedórában csupán a jobbszélső Nagy Dániel jegyezhetett gólt a vendégek oldalán, ellenben Balogh hálója ebben az időszakban összesen nyolcszor rezdült meg.
A játékrész közepén azonban fordulat állt be a találkozó menetében. Jóval összeszedettebbé vált az Ipoly-parti társaság védekezése, a nagy előny birtokában talán túlságosan megnyugodó házigazdák egyre többet hibáztak. Egy időkérés során osztogatott jó tanácsoknak is köszönhetően Dóczi vezérletével mind közelebb férkőzött ellenfeléhez a Kábel, majd Kovács Bence találatával a vezetést is átvették, amit a Győrffy-tanítványok a szünetig megőriztek.

Sőt, fordulást követően mintha az öltözőben ragadt volna fejben a szentmiklósi alakulat, a nógrádi legénység növelte a tempót. Szép akciók végén voltak eredményesek a játékosok, és Albert-Tóth irányításával elhúztak, olyannyira, hogy tizenhárom perccel a befejezés előtt négygólos lett az előnyük.
Nem sokáig. A hazai együttes változtatott a védekezésén, a nyitott rendszer megzavarta a gyarmatiakat, ennek következtében mind közelebb került riválisához a TKE. A szemlátomást rendkívüli módon elfáradó kapkodó nógrádiak elvesztették a ritmust, Zsigmond, valamint a salgótarjáni származású Hajdú Péter viszont pontosan célzott, aminek nyomán ismét átvette a vezetést a Szolnok megyei csapat. Nem is adták már ki a kezükből a nehezen kicsikart győzelmet, Albert-Tóth parádés átlövése néhány másodperccel a lefújás előtt már csak arra volt elegendő, hogy a lehető legkisebb arányú vereséggel zárja szombati hosszú kirándulását a Kábel SE.
Összességében a rossz kezdés után talpra álló balassagyarmatiak számára a második félidőben „állt a zászló”, de a hajrában elkövetett hibák és az összpontosítás hiánya miatt pont nélkül távoztak erről a kulcsfontosságú mérkőzésről.
Győrffy Sándor: Úgy érzem, a második félidőben egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből, amiért csak saját magunkat okolhatjuk. A kiesés elleni küzdelemben ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de az utolsó leheletünkig küzdeni fogunk a bennmaradásért.
Junior: 26-28.

Hegedűs Henrik
Fotó: TKE facebook-oldala

2017. március 16., csütörtök

Gyermekek a Pilvaxban


Hagyományteremtő szándékkal rendhagyó diák-délután szerveztek hétfőn a szügyi Madách Imre Általános Iskolában, tisztelegve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc szellemisége, híres alakjai előtt.

Az egyik földszinti osztályteremben alakították ki a pedagógusok az alkalmi Pilvax kávéházat. A terített asztalokon sorakoztak a különféle fantázianevekre keresztelt édes – és sós sütemények. Kossuth-kiflik, Gábor Áron kókuszból készült ágyúgolyói, az egyetemisták kedvence. Ottjártunkkor egy alsós osztály tanulói léptek be – őket a tanító néni rövid történelmi ismertetővel köszöntötte, elmondva, mi is zajlott azon a március tizenötödikei esős napon a pesti utcákon. A háttérben, a vetítővásznon közben folyamatosan cserélődő képeken idéződött fel az eseménysor, az eredeti Pilvax, a tömeg a múzeumnál és Landererék nyomdájánál. Az egyik sarokban a csesztvei Madách emlékházból erre a napra kikölcsönzött korabeli férfi és női viseleteket csodálhattak meg a gyerekek. A falon olvashatták a kifüggesztett 12 pontot, valamint két régi kiáltvány szövegét is.

Amint a szóbeli múltidézés befejeződött, következhetett az ízes lakoma. A nebulókat a felsősök pincér-csapata szolgálta ki. Mindenki három édes süteményt és egy sós fajtát kapott, illetve piros, fehér és zöld színű üdítőital közül választhatott, amiért Kossuth-bankó játék-papírpénzzel „fizettek”.
A felsősök számára a Palóc Múzeum munkatársa, Steinmacher Kornélia közreműködésével vetélkedőt szerveztek. A feladatok között akadt komolyabb és mókásabb típus is. Kiegészítették a 12 pont hiányzó részleteit, a forradalom híres személyiségeit ismerték fel képről, valamint különböző adatok, tények alapján kellett rájönniük a szabadságharc egy-egy alakjának a kilétére.
A Madách Imre Általános Iskola az ünnep alkalmából egy alkalmi diáklapot is kiadott, benne sok-sok értékes információval, viccekkel, rejtvénnyel, receptekkel.
Az intézmény hivatalos március 15-i ünnepségét kedden tartották, és a tanulók a község temetőjében nyugvó egykori honvédtiszt, Fáy Albert sírjára is virágokat helyeztek.

H.H.